Điện từ trường và thuyết điện từ Mắc - xoen (Maxwell)

Nội dung chính [Hiện]

Điện từ trường là một trong những khía cạnh quan trọng của điện từ, một lĩnh vực trong vật lý nghiên cứu các hiện tượng liên quan đến tạo ra và tương tác giữa các trường điện và từ trường. Điện từ trường liên quan đến tạo ra và nghiên cứu các trường từ trường và các tương tác của chúng với các đối tượng chứa điện tích. Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết hơn về điện từ trường và những ứng dụng của điện từ trường trong cuộc sống nhé.

Tìm hiểu chi tiết về Điện từ trường và ứng dụng

Từ trường biến thiên và điện trường xoáy

Để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa từ trường biến thiên và điện trường xoáy, cũng như hiện tượng cảm ứng điện từ, chúng ta có thể xem xét chi tiết hơn:

Từ trường biến thiên: Từ trường biến thiên là một trường từ trường mà cường độ và hướng thay đổi theo thời gian. Điều này có thể xảy ra trong nhiều tình huống, ví dụ như khi bạn chuyển động một nam châm gần một dây dẫn hoặc khi bạn tạo ra sự biến đổi trong dòng điện trong một cuộn dây. Từ trường biến thiên tạo ra một trường từ trường thay đổi theo thời gian.

Điện trường xoáy: Khi từ trường biến thiên qua một vùng không gian, nó tạo ra một điện trường xoáy trong vùng đó. Điện trường xoáy là một loại điện trường đặc biệt, có đặc điểm là đường sức tạo thành một đường cong khép kín. Nó giống như việc tạo ra một vòng xoáy điện trường xung quanh vùng có từ trường biến đổi.

Hiện tượng cảm ứng điện từ: Sự xuất hiện của điện trường xoáy trong vùng có từ trường biến thiên làm cho dòng điện cảm ứng xuất hiện trong dây dẫn nằm trong vùng đó. Điều này là kết quả của Định luật Faraday của điện từ học, một phần quan trọng của lý thuyết cảm ứng điện từ. Định luật này nói rằng khi có sự biến đổi trong từ trường qua một dây dẫn, nó tạo ra một điện trường trong dây, dẫn đến dòng điện cảm ứng.

Xem thêm: Điện trường là gì? Tính chất, công thức và ứng dụng của điện trường

Hướng của điện trường và dòng điện: Một điểm quan trọng là cường độ của điện trường và dòng điện cảm ứng có cùng hướng. Điều này có nghĩa là khi điện trường xoáy xuất hiện do từ trường biến đổi, nó tạo ra một lực đẩy các điện tử trong dây dẫn di chuyển theo hướng tương tự. Sự tương tự trong hướng của điện trường và dòng điện cảm ứng là quan trọng trong hiện tượng cảm ứng điện từ và làm cho dòng điện cảm ứng có thể được tạo ra.

Điện trường xoáy và hiện tượng cảm ứng điện từ là một phần của lý thuyết điện từ học, và chúng liên quan chặt chẽ đến từ trường biến thiên theo thời gian. Mối quan hệ này được sử dụng trong nhiều ứng dụng quan trọng, chẳng hạn như trong máy phát điện và máy biến áp, để chuyển đổi năng lượng từ từ trường thành điện năng và ngược lại.

Điện trường biến thiên và từ trường

Từ trường xuất hiện khi tại 1 điểm có từ điện trường biến thiên theo thời gian. Đường sức của từ trường thì luôn khép kín.

Điện trường biến thiên và từ trường là hai khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực điện từ và từ trường. Hãy xem xét chi tiết hơn về mối quan hệ giữa chúng:

Điện trường biến thiên: Điện trường (E) là một trường vật lý tồn tại trong không gian xung quanh các điện tích hoặc dòng điện. Khi dòng điện hoặc điện tích biến thiên theo thời gian, điện trường tại một điểm cũng biến thiên. Điều này có nghĩa là cường độ và hướng của điện trường thay đổi theo thời gian.

Từ trường: Từ trường (B) cũng là một trường vật lý, thường được tạo ra bởi các nam châm hoặc dòng điện. Từ trường có tính chất quan trọng là nó có hướng và mức độ mạnh tại mỗi điểm trong không gian.

Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường: Mối quan hệ chính giữa điện trường và từ trường được mô tả trong phương trình Ampère-Maxwell của phương trình Maxwell. Phương trình này nói rằng sự biến thiên của điện trường (đặc biệt là khi có sự thay đổi của dòng điện) tạo ra từ trường và ngược lại. Cụ thể, phương trình Ampère-Maxwell có dạng:

phương trình Maxwell

là từ trường

là mật độ dòng điện

là đoạn đường tròn

0 là độ dẫn từ trường của không gian

0 là độ dẫn điện của không gianΦ

là dòng điện đi qua bề mặt bao quanh vùng

là thời gian.

Ứng dụng: Mối quan hệ giữa điện trường biến thiên và từ trường có nhiều ứng dụng quan trọng trong công nghiệp và công nghệ. Ví dụ, nó được sử dụng trong máy biến áp để biến đổi năng lượng từ từ trường thành điện năng và ngược lại. Nó cũng được sử dụng trong các thiết bị điện tử như máy phát điện, máy biến áp, và trong các công nghệ liên quan đến truyền thông và y học.

Điện trường biến thiên và từ trường là hai khía cạnh quan trọng của điện từ và từ trường, và chúng có mối quan hệ mật thiết thông qua các phương trình Maxwell, giúp chúng ta hiểu và áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Điện từ trường là gì?

Điện từ trường (hoặc từ trường) là một trường vật lý tồn tại xung quanh các dòng điện hoặc nam châm. Điện từ trường là một trường vector, có hướng và mức độ mạnh khác nhau tại các điểm trong không gian. Nó có ảnh hưởng đối với các hạt mang điện tích và các dòng điện khác.

Trường từ trường thường được biểu thị bằng các đường sức từ (còn gọi là đường từ trường) để thể hiện hướng và mức độ mạnh của nó. Trường từ trường đóng vai trò quan trọng trong vật lý và có nhiều ứng dụng thực tế, từ hoạt động của máy phát điện đến hoạt động của các thiết bị điện tử và cả trong y học và nghiên cứu khoa học sâu rộng.

Thuyết điện từ Mắc-Xoen ( Maxwell)

James Clerk Maxwell (1831-1879) là một nhà toán học và nhà vật lý học xuất sắc người Anh, được coi là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử khoa học. Ông đã có những đóng góp quan trọng trong nhiều lĩnh vực của khoa học, nhưng tiêu biểu nhất là đối với lĩnh vực điện từ và từ trường qua hai công trình quan trọng:

 1. "Về Những Đường Sức Từ Của Fa-ra-đây" (1856): Trong công trình này, Maxwell đã trình bày và phát triển các phương trình của Michael Faraday về điện trường và từ trường thành các phương trình toán học chính xác. Ông đã kết hợp các phương trình của Faraday với lý thuyết điện và từ trường đã tồn tại vào thời điểm đó, tạo ra một hệ thống phương trình đầu tiên mô tả mối quan hệ giữa điện trường và từ trường trong không gian. Điều này đã làm nền tảng cho việc phát triển lý thuyết điện từ trường sau này.

 2. "Lý Thuyết Về Động Lực Điện Từ Trường" (1864): Công trình này là một trong những đóng góp lớn nhất của Maxwell đối với lĩnh vực điện từ và từ trường. Trong đó, ông đã đề xuất bốn phương trình quan trọng, được biết đến như phương trình Maxwell, để mô tả cách điện trường và từ trường tương tác và lan truyền trong không gian. Các phương trình Maxwell đã thống nhất và tổng hợp kiến thức về điện từ và từ trường, đưa ra một lý thuyết hoàn chỉnh và toàn diện cho các hiện tượng điện từ.

Công trình này của Maxwell đã mở ra cánh cửa cho nhiều khám phá và ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực điện từ và từ trường, và đã định hình nên cơ sở cho sự phát triển của vật lý hiện đại và công nghệ điện tử. Ông được coi là một trong những nhà khoa học lớn nhất trong lịch sử và công trình của ông vẫn còn được tôn vinh và sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học và kỹ thuật.

Giả thuyết  1:

– Từ trường biến thiên theo thời gian đều  tạo ra điện trường xoáy. Điện trường xoáy là điện trường mà các đường sức từ bao quanh đường cảm ứng từ.

Giả thuyết  2:

– Điện trường biến thiên theo thời gian đều sẽ sinh ra từ trường biến thiên.

– Từ trường xoáy chính là từ trường mà khi đó các đường cảm ứng từ bao quanh các đường sức của điện trường.

Mắc-xoen từ đó xây dựng nên hệ thống bốn phương trình để diễn tả mối liên hệ giữa:

+ Điện trường, dòng điện, điện tích và từ trường.

+ Điện trường xoáy và sự biến thiên của từ trường theo thời gian.

+ Từ trường và sự biến thiên của điện trường theo thời gian.

Từ 2 giả thiết Maxwell dẫn đến kết luận là:

 • Không thể có từ trường hoặc điện trường tồn tại một cách độc lập, riêng biệt với nhau.
 • Bất cứ điện trường biến thiên nào cũng đều sản sinh ra từ trường biến thiên và ngược lại, bất cứ từ trường biến thiên nào cũng đều sản sinh ra điện trường biến thiên.

Điện trường và từ trường chính là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất và có tên gọi là điện từ trường.

Thuyết điện từ của James Clerk Maxwell, thường được gọi là "Học thuyết Maxwell," là một bộ phương trình quan trọng trong vật lý, đặc biệt là trong lĩnh vực điện từ. Học thuyết này đã chuyển vật lý điện từ từ một tập hợp các luật và định luật riêng lẻ thành một hệ thống toàn diện và thống nhất, bao gồm bốn phương trình căn bản. Học thuyết Maxwell đã chuyển vật lý điện từ thành một lĩnh vực hiện đại và mở ra cánh cửa cho nhiều ứng dụng công nghệ quan trọng như truyền thông, điện tử, và nhiều khía cạnh khác của cuộc sống hiện đại.

Phương trình Gauss cho điện trường: Phương trình này mô tả quy tắc phân bố điện tích trong không gian. Nó nói rằng tổng dòng điện qua một bề mặt đóng vòi ở một điểm bất kỳ trong không gian bằng điện tích bên trong vòi chia cho epsilon không (ε₀), một hằng số điện môi trường. Phương trình này có dạng:

=0

Phương trình Gauss cho điện trường

Phương trình Gauss cho từ trường: Tương tự như phương trình Gauss cho điện trường, phương trình này mô tả quy tắc phân bố từ trường. Nó nói rằng tổng dòng từ trường qua một bề mặt đóng vòi ở một điểm bất kỳ trong không gian bằng không. Phương trình này có dạng:

Phương trình Gauss cho từ trường

Phương trình Faraday: Phương trình này mô tả cách một biến thiên trong thời gian của trường từ trường trong một vùng không gian tạo ra một dòng điện xoay quanh vùng này. Nó có dạng:

Phương trình Faraday

Phương trình Ampère-Maxwell: Phương trình này kết hợp các đóng góp từ dòng điện và sự biến thiên của trường từ trường để mô tả cách dòng điện và thay đổi của trường từ trường tạo ra trường từ trường. Phương trình này có dạng:

Phương trình Ampère-Maxwell

Phân loại điện từ trường

Có năm loại chính của trường điện từ dựa vào tần số của chúng, mỗi loại trường điện từ có ứng dụng riêng biệt như sau:

 1. Trường điện từ với tần số cực thấp (ELF - Extremely Low Frequency): Loại trường này có tần số cực thấp và thường được ứng dụng trong các thiết bị điện gia dụng và hệ thống đường dây dẫn điện. Chúng thường xuất hiện trong các mạch điện gia đình và là một phần quan trọng của hạt nhân nguồn cấp điện.

 2. Điện từ với tần số rất thấp (VLF - Very Low Frequency): Loại trường này được sử dụng trong các thiết bị như tivi và video, đặc biệt trong việc truyền tín hiệu và thông tin truyền hình.

 3. Trường điện từ có tần số thấp (LF - Low Frequency) và tần số cao (HF - High Frequency): Loại trường này thường được sử dụng làm sóng radio AM (LF) và sóng radio FM (HF). Chúng là phần quan trọng của việc truyền tải âm thanh và thông tin truyền hình qua sóng radio.

 4. Điện từ có tần số rất cao (VHF - Very High Frequency): Trường điện từ này được sử dụng trong sóng tivi và sóng radio FM, nơi đặc điểm của sóng VHF là khả năng truyền tải âm thanh và hình ảnh chất lượng cao hơn so với tần số thấp hơn.

 5. Siêu tần số (SHF - Super High Frequency): Trường điện từ tần số siêu cao này được ứng dụng trong các thiết bị như lò vi sóng. Do SHF có năng lượng cao và tác động mạnh lên các phân tử, nó có khả năng tạo ra nhiệt khi tương tác với các vật thể có chứa nước, góp phần vào quá trình làm nấu ăn trong lò vi sóng.

Mỗi loại trường điện từ có tần số riêng biệt và có ứng dụng cụ thể tùy thuộc vào mức độ tần số và đặc điểm của chúng. Chúng được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày và trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và truyền thông.

Ứng dụng điện từ trường trong cuộc sống

Điện từ trường có nhiều ứng dụng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày và trong công nghiệp. Nó là một phần quan trọng của công nghệ và khoa học hiện đại và đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện cuộc sống và tạo ra các sản phẩm và dịch vụ tiện ích. Có nhiều ứng dụng quan trọng của điện từ trường trong cuộc sống hàng ngày và trong các lĩnh vực công nghiệp. Dưới đây là một số ví dụ về những ứng dụng quan trọng này:

 1. Máy phát điện và máy biến áp: Máy phát điện chuyển đổi năng lượng từng từ trường thành điện năng. Nó được sử dụng rộng rãi trong việc sản xuất điện để cung cấp năng lượng cho các hệ thống điện trong các ngôi nhà, nhà máy, và các tòa nhà khác. Máy biến áp sử dụng nguyên tắc từ trường để điều chỉnh và truyền năng lượng điện từ một mức áp đến một mức áp khác trong hệ thống điện.

 2. Thiết bị điện tử: Các thiết bị điện tử như loa, micrô, máy phát sóng radio, và TV sử dụng nguyên tắc từ trường để tạo ra và truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh. Điều này cho phép chúng ta thưởng thức các chương trình truyền hình, nghe nhạc, và giao tiếp từ xa.

 3. Cảm ứng điện từ: Cảm ứng điện từ được sử dụng trong các thiết bị như máy đo từ xa, thiết bị cảm biến khoảng cách, và máy chấm công vân tay. Cảm ứng điện từ sử dụng nguyên tắc điện trường và từ trường để phát hiện sự thay đổi trong môi trường xung quanh và chuyển đổi nó thành dữ liệu đo.

 4. Máy quét MRI (Hình ảnh từ trường hạt nhân): MRI là một công cụ quan trọng trong lĩnh vực y học để chẩn đoán và xem xét cơ bản của cơ thể. Nó sử dụng từ trường mạnh và điện trường để tạo ra hình ảnh cắt lớp của các cơ quan và mô trong cơ thể.

 5. Điện thoại di động và truyền hình vệ tinh: Các ứng dụng truyền thông như điện thoại di động và truyền hình vệ tinh sử dụng các sóng từ trường và sóng điện từ để truyền tín hiệu giữa các thiết bị và vị trí từ xa. Điều này cho phép chúng ta giao tiếp và nhận thông tin từ khắp nơi trên thế giới.

 6. Trong nghiên cứu và công nghiệp: Các máy móc và thiết bị trong công nghiệp thường sử dụng từ trường để thực hiện các quá trình chuyển động và điều khiển. Ví dụ, các máy khoan từ sử dụng từ trường để tạo ra lực để khoan lỗ trong vật liệu cứng.

Điện từ trường có gây hại cho sức khỏe con người không?

Điện từ trường, đặc biệt là từ trường có tần số thấp và tần số cực thấp, đã được nghiên cứu rộng rãi để đánh giá tác động của chúng đối với sức khỏe con người. Dưới đây là một số điểm quan trọng cần chú ý

 1. Tần số cực thấp (ELF - Extremely Low Frequency): Các tấm đối tượng có từ trường ELF thường được tạo ra bởi hệ thống điện lưới và các thiết bị điện gia đình. Nhiều nghiên cứu đã tiến hành để xem xét tác động của ELF lên sức khỏe con người, nhưng hiện nay vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy rủi ro sức khỏe từ ELF. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã đề xuất mối liên hệ giữa tiếp xúc thường xuyên với ELF và một số bệnh lý, nhưng các kết quả vẫn chưa chắc chắn.

 2. Từ trường tần số cao (VHF - Very High Frequency) và siêu tần số (SHF - Super High Frequency): Tần số cao hơn, như VHF và SHF, thường được sử dụng trong truyền thông không dây như sóng radio FM và sóng viễn thông di động. Các trường từ trường tần số này không được coi là gây hại đối với sức khỏe con người ở mức tiêu chuẩn sử dụng. Tuy nhiên, cần tuân thủ quy định về an toàn trong việc sử dụng các thiết bị phát sóng và truyền thông.

 3. Tiếp xúc nghề nghiệp: Các ngành công nghiệp sử dụng từ trường có thể gây tiếp xúc nghề nghiệp với mức độ năng lượng cao hơn và kéo dài. Trong trường hợp này, các biện pháp an toàn và kiểm tra định kỳ cần thiết để đảm bảo rằng người lao động không bị ảnh hưởng sức khỏe bởi tiếp xúc liên tục với từ trường mạnh.

Tóm lại, đối với hầu hết mọi người trong cuộc sống hàng ngày, tiếp xúc với các loại điện từ trường thông thường không được xem là gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, cần tuân thủ các hướng dẫn an toàn và quy định nghề nghiệp khi có tiếp xúc với các loại từ trường có năng lượng cao hoặc kéo dài. Điều quan trọng là tiếp tục nghiên cứu và theo dõi để hiểu rõ hơn về tác động của các tần số từ trường khác nhau đối với sức khỏe con người.

Câu hỏi thường gặp về điện từ trường

Điện từ trường là gì?

 • Điện từ trường là một hiện tượng vật lý xuất hiện khi có tương tác giữa điện trường và từ trường trong không gian. Điện trường liên quan đến điện tích và tạo ra một trường với tính chất điện tích, trong khi từ trường liên quan đến dòng điện và tạo ra một trường với tính chất từ tính.

Tại sao điện từ trường quan trọng?

 • Điện từ trường quan trọng vì nó đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày và công nghiệp. Nó điều khiển hoạt động của các thiết bị điện tử, truyền tải tín hiệu trong truyền thông, và có ứng dụng trong y học, năng lượng điện và nhiều ứng dụng công nghiệp khác.

James Clerk Maxwell là ai và tại sao ông quan trọng đối với điện từ trường?

 • James Clerk Maxwell là một nhà khoa học người Anh đã phát triển thuyết điện từ trường vào thế kỷ 19. Ông đưa ra bốn phương trình Maxwell quan trọng, thống nhất và tổng hợp kiến thức về điện từ và từ trường, tạo nên lý thuyết điện từ trường hiện đại.

Có bao nhiêu loại trường điện từ dựa vào tần số?

 • Có năm loại chính của trường điện từ dựa vào tần số, bao gồm ELF (cực thấp), VLF (rất thấp), LF (thấp) và HF (cao), cùng với tần số siêu cao (SHF). Mỗi loại trường điện từ này có ứng dụng riêng biệt, từ truyền tải tín hiệu đến sử dụng trong truyền thông và công nghiệp.

Liệu điện từ trường có gây hại cho sức khỏe con người không?

 • Câu hỏi này liên quan đến an toàn và tác động của tiếp xúc với các loại điện từ trường. Hiện tại, các nghiên cứu vẫn đang tiếp tục để đánh giá tác động của từ trường đối với sức khỏe con người. Đối với hầu hết mọi người trong cuộc sống hàng ngày, tiếp xúc với các loại điện từ trường thông thường không được xem là gây hại đối với sức khỏe. Tuy nhiên, việc tuân thủ quy định an toàn vẫn là quan trọng khi có tiếp xúc với từ trường có năng lượng cao hoặc kéo dài.

Lời kết

Trong bài viết này, chúng ta đã khám phá tất cả những khía cạnh quan trọng về điện từ trường và thuyết điện từ Mắc-xoen (Maxwell). Chúng ta đã bắt đầu bằng việc tìm hiểu về điện từ trường là gì, sau đó đi sâu hơn vào lý thuyết của James Clerk Maxwell - một nhà khoa học vĩ đại đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử vật lý. Maxwell đã tổng hợp và thống nhất các kiến thức về điện trường và từ trường vào bốn phương trình nổi tiếng, tạo nên cơ sở cho lĩnh vực điện từ hiện đại.

Chúng ta cũng đã tìm hiểu về mối quan hệ giữa điện trường và từ trường, và cách chúng tương tác trong các hiện tượng và ứng dụng khác nhau. Điện từ trường không chỉ là một khía cạnh của vật lý, mà còn là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống hàng ngày và công nghiệp.

Cuối cùng, chúng ta đã xem xét các ứng dụng thực tế của điện từ trường trong cuộc sống, từ việc sản xuất điện năng đến truyền thông, y học và nhiều lĩnh vực khác.

Tóm lại, điện từ trường và thuyết điện từ Mắc-xoen là một phần quan trọng của khoa học và công nghệ hiện đại. Việc hiểu về chúng giúp chúng ta áp dụng kiến thức này vào cuộc sống hàng ngày và phát triển những ứng dụng mới, đóng góp vào sự tiến bộ và phát triển của xã hội.